Achizitie comunicare Mures Neudorf
PDF Print Email

19.08.2013 Anunt nr. 97 din 19.08.2013 atribuire contract:

Contractul a fost incheiat cu SC Profil Media SRL la valoarea de 53570 lei + TVA

 

Nr si data anuntului 69 din 7 august 2013

REF: Achiziţie  servicii pentru publicitatea obligatorie a proiectului si implementarea Planului de comunicare

Denumire proiect: „Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş”
Denumire contract: Achiziţie  servicii pentru publicitatea obligatorie a proiectului si implementarea Planului de comunicare

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia directa, având ca obiect Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş

Obiectul şi locul de implementare a contractului: realizarea unor materiale informative şi organizarea de evenimente în localităţi diferite din judeţul Arad.

Tip şi durată contract: Contract de servicii, durata 21 luni

Valoare estimată: 53700 lei + TVA

Criteriu de atribuire: ,, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 14 august 2013, ora 9

Data şi ora deschiderii ofertelor: 14 august 2013, ora 10

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, Bd. Revoluţiei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la punctul de lucru al asociaţiei din Arad, Bd. Revoluţiei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, Bd. Revoluţiei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,