Achizitie audit Campia Crisurilor2
PDF Print Email

Anunt de atribuire

 

25.11.2015 Anunt de atribuire Contractul a fost incheiat cu Tal Corina – expert contabil/auditor financiar la o valoare de 26500 lei la care nu se adauga TVA

 

 

 

Nr. 1634 / 11.11.2015

REF: Achiziţie servicii audit extern

Denumire proiect: „Elaborarea planului de management pentru ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile protejate conexe”

Denumire contract: Achiziţie servicii audit extern

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia directa, având ca obiect Achiziţie servicii audit extern

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Realizarea serviciului de audit extern al proiectului, la sediul asociaitie, jud. Arad

Tip şi durată contract: Contract de servicii, durata 2 luni

Valoare estimată: 39400 lei + TVA

Criteriu de atribuire: ,, pretul cel mai mic”

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 20 noiembrie 2015, ora 9

Data şi ora deschiderii ofertelor: 20 noiembrie 2015, ora 10

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str. Suceava nr. 18A

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la punctul de lucru al asociaţiei din Arad, str. Suceava nr. 18A, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str. Suceava nr. 18A, telefon 0257 2101920257 210192 , fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Manager, Preşedinte

ing. Simon Daniel biol. Pascu Mihai