Asociatia Excelsior are in implementare proiectul Transfrontalier X-Park HU -RO/1101/187/1.3.1.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of X-PARC SITE and can in no way reflect the views of the European Union. For more information please visit Development and Cooperation - EuropeAid and www.huro-cbc.eu
Achizitie comunicare Mures Neudorf
PDF Print Email

19.08.2013 Anunt nr. 97 din 19.08.2013 atribuire contract:

Contractul a fost incheiat cu SC Profil Media SRL la valoarea de 53570 lei + TVA

Nr si data anuntului 69 din 7 august 2013

REF: Achizi?ie servicii pentru publicitatea obligatorie a proiectului si implementarea Planului de comunicare

Denumire proiect: Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 P?durea Neudorfului ?i ROSCI0370 Rul Mure? ntre Lipova ?i P?uli?
Denumire contract: Achizi?ie servicii pentru publicitatea obligatorie a proiectului si implementarea Planului de comunicare

Stimate domn / Stimat? doamn?,

V? transmitem invita?ia de participare la achizitia directa, avnd ca obiect Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 P?durea Neudorfului ?i ROSCI0370 Rul Mure? ntre Lipova ?i P?uli?

Obiectul ?i locul de implementare a contractului: realizarea unor materiale informative ?i organizarea de evenimente n localit??i diferite din jude?ul Arad.

Tip ?i durat? contract: Contract de servicii, durata 21 luni

Valoare estimat?: 53700 lei + TVA

Criteriu de atribuire: ,, oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic

Data ?i ora limit? de depunere a ofertei: 14 august 2013, ora 9

Data ?i ora deschiderii ofertelor: 14 august 2013, ora 10

Adresa la care se transmit ofertele: Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei EXCELSIOR, Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1

Locul ?i modul de ob?inere a documenta?iei de atribuire: documenta?ia de atribuire se poate ob?ine de la punctul de lucru al asocia?iei din Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Cursul de referin?? leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informa?ii suplimentare v? pute?i adresa la Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei EXCELSIOR, Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,