Asociatia Excelsior are in implementare proiectul Transfrontalier X-Park HU -RO/1101/187/1.3.1.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of X-PARC SITE and can in no way reflect the views of the European Union. For more information please visit Development and Cooperation - EuropeAid and www.huro-cbc.eu
Achizitie audit Campia Crisurilor
PDF Imprimare Email

Anunt de atribuire

25.11.2015 Anunt de atribuire Contractul a fost incheiat cu Tal Corina expert contabil/auditor financiar la o valoare de 26500 lei la care nu se adauga TVA

Nr. 1634 / 11.11.2015

REF: Achizi?ie servicii audit extern

Denumire proiect: Elaborarea planului de management pentru ROSPA0015 Cmpia Cri?ului Alb ?i Cri?ului Negru ?i ariile protejate conexe

Denumire contract: Achizi?ie servicii audit extern

Stimate domn / Stimat? doamn?,

V? transmitem invita?ia de participare la achizitia directa, avnd ca obiect Achizi?ie servicii audit extern

Obiectul ?i locul de implementare a contractului: Realizarea serviciului de audit extern al proiectului, la sediul asociaitie, jud. Arad

Tip ?i durat? contract: Contract de servicii, durata 2 luni

Valoare estimat?: 39400 lei + TVA

Criteriu de atribuire: ,, pretul cel mai mic

Data ?i ora limit? de depunere a ofertei: 20 noiembrie 2015, ora 9

Data ?i ora deschiderii ofertelor: 20 noiembrie 2015, ora 10

Adresa la care se transmit ofertele: Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei EXCELSIOR, Arad, str. Suceava nr. 18A

Locul ?i modul de ob?inere a documenta?iei de atribuire: documenta?ia de atribuire se poate ob?ine de la punctul de lucru al asocia?iei din Arad, str. Suceava nr. 18A, sau se poate solicita printr-un email la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

Cursul de referin?? leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informa?ii suplimentare v? pute?i adresa la Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei EXCELSIOR, Arad, str. Suceava nr. 18A, telefon 0257 2101920257 210192 , fax 0357 815518, email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

Manager, Pre?edinte

ing. Simon Daniel biol. Pascu Mihai