Asociatia Excelsior are in implementare proiectul Transfrontalier X-Park HU -RO/1101/187/1.3.1.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of X-PARC SITE and can in no way reflect the views of the European Union. For more information please visit Development and Cooperation - EuropeAid and www.huro-cbc.eu
Achizitie audit extern
PDF Imprimare Email

29.10.2012 Anunt de atribuire nr. 355 din 29.10.2012 Contractul a fost incheiat cu Cabinet Individual Tal Corina la o valoare de 7600 lei la care nu se adauga TVA

Numarul si data anuntului: 288 din 24 septembrie 2012

icon Raspuns clarificari audit Nr. UIP 304 din 02.10.2012; pentru detalii click aici

Solicitare ofert? de pre? pentru achizi?ie direct?

Persoana juridic? achizitoare: Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei Excelsior

Achizi?ie de servicii Achizitie servicii audit extern

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Obiectul achizitiei: Servicii de audit extern

Valoare estimata: 20.000 RON + TVA

Data limita de depunere a ofertelor: 04 octombrie 2012, ora 10

Modalitatea de depunere a ofertelor: la punctul de lucru al asociatiei, situat n Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1; program luni-vineri intre orele 10 - 14;

icon Click aici pentru documentatie - audit extern