Asociatia Excelsior are in implementare proiectul Transfrontalier X-Park HU -RO/1101/187/1.3.1.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of X-PARC SITE and can in no way reflect the views of the European Union. For more information please visit Development and Cooperation - EuropeAid and www.huro-cbc.eu
Achizitie comunicare
PDF Imprimare Email

29.04.2011 Anunt de atribuire nr. 270 din 29.04.2011 Contractul a fost incheiat cu SC Idea pro SRL la o valoare de 152.910 lei plus TVA

Completari si clarificari nr. 238 / 07.04.2011; data publicarii pe site: 08.04..2011; click pentru detalii

Numarul si data anuntului: 226 din 02 aprilie 2011


Solicitare ofert? de pre? pentru achizi?ie direct?

Persoana juridic? achizitoare: Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei Excelsior

Achizi?ie de servicii Achizi?ie servicii pentru implementarea strategiei de comunicare

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Obiectul achizitiei: Servicii pentru implementarea strategiei de comunicare

Valoare estimata: 178.500 RON + TVA

Data limita de depunere a ofertelor: 14 aprilie 2011, ora 10

Modalitatea de depunere a ofertelor: la punctul de lucru al asociatiei, situat n Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1

Click aici pentru solicitare oferta Achizitie Servicii comunicare in cadrul POS Mediu