Asociatia Excelsior are in implementare proiectul Transfrontalier X-Park HU -RO/1101/187/1.3.1.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of X-PARC SITE and can in no way reflect the views of the European Union. For more information please visit Development and Cooperation - EuropeAid and www.huro-cbc.eu
Achizitie echipamente
PDF Imprimare Email

13.11.2012 Anunt nr. 54 din 13.11.2012 atribuire contract:

Contractul a fost incheiat cu SC Nextnet SRL la valoarea de 123.575 lei + TVA

Numarul si data anuntului 13 din 19 octombrie 2012

Solicitare ofert? de pre? pentru achizi?ie direct?

Persoana juridic? achizitoare: Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei Excelsior

Achizi?ie bunuri necesare func?ion?rii UIP si bunuri pentru ntarirea capacitatii institutionale de management a ariilor naturale protejate,

in cadrul poriectului

Elaborarea planului de management pentru ROSPA0015 Cmpia Cri?ului Alb ?i Cri?ului Negru ?i ariile protejate conexe

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

Obiectul achizitiei: soft GIS, GPS semi-profesional, stereomicroscop, fotometru portabil, multimetru portabil, oximetru portabil, scaner cu imprimanta A0

Valoare estimata: 128680 RON + TVA

Data limita de depunere a ofertelor: 01 noiembrie 2012, ora 10

Modalitatea de depunere a ofertelor: la punctul de lucru al asociatiei, Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1

Data anuntului: 25 octombrie 2012

icon Click aici pentru solicitare oferta achizitie echipamente