Asociatia Excelsior are in implementare proiectul Transfrontalier X-Park HU -RO/1101/187/1.3.1.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of X-PARC SITE and can in no way reflect the views of the European Union. For more information please visit Development and Cooperation - EuropeAid and www.huro-cbc.eu
Achizitie studii
PDF Imprimare Email

29.07.2011 Anunt de atribuire nr. 397 din 29.07.2011 Contractul a fost incheiat cu SC Gruie?u Morii SRL la o valoare de 398.100 lei plus TVA

icon Clarificari studii nr. 363 din 12 iulie 2011; data publicarii pe site 12 iulie 2011; pentru detalii click

Numarul si data anuntului: 356 din 02 iulie 2011


Solicitare ofert? de pre? pentru achizi?ie direct?

Persoana juridic? achizitoare: Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei Excelsior

Achizi?ie de servicii Achizi?ie servicii de asisten?? tehnic? pentru realizarea de studii de biodiversitate ?i elaborarea strategiei de conservare (inclusiv cartografiere )

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Obiectul achizitiei: Realizarea de studii de biodiversitate ?i elaborarea strategiei de conservare (inclusiv cartografiere )

Valoare estimata: 410.645 RON + TVA

Data limita de depunere a ofertelor: 15 iulie 2011, ora 10

Modalitatea de depunere a ofertelor: la punctul de lucru al asociatiei, situat n Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1; program luni-vineri intre orele 10 - 14;

iconclick aici pentru documentatia de atribuire Achizitie Servicii Studii in cadrul POS Mediu