Asociatia Excelsior are in implementare proiectul Transfrontalier X-Park HU -RO/1101/187/1.3.1.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of X-PARC SITE and can in no way reflect the views of the European Union. For more information please visit Development and Cooperation - EuropeAid and www.huro-cbc.eu
Achizitie bunuri UIP
PDF Imprimare Email

09.07.2013 Anunt nr. 43 din 09.07.2013 atribuire contract:

Contractul a fost incheiat cu SC Nextnet SRL la valoarea de 33892 lei + TVA

Nr. si data anuntului 19 din 01 iulie 2013

REF: Achizi?ie bunuri necesare func?ion?rii UIP

Denumire proiect: Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 P?durea Neudorfului ?i ROSCI0370 Rul Mure? ntre Lipova ?i P?uli?
Denumire contract: Achizi?ie bunuri necesare func?ion?rii UIP

Stimate domn / Stimat? doamn?,

V? transmitem invita?ia de participare la achizitia directa, avnd ca obiect Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 P?durea Neudorfului ?i ROSCI0370 Rul Mure? ntre Lipova ?i P?uli?

Obiectul ?i locul de implementare a contractului: Livrarea a 2 laptopuri, 1 videoproiector, 1 copiator multifunctional, 1 laminator, 1 aparat de indosariat, 2 mese birou, 2 dulapuri, 2 scaune, la punctul de lucru din Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1

Tip ?i durat? contract: Contract de furnizare, durata 4 luni

Valoare estimat?: 34700 lei + TVA

Criteriu de atribuire: ,, pre?ul cel mai mic

Data ?i ora limit? de depunere a ofertei: 05 iulie 2013, ora 9

Data ?i ora deschiderii ofertelor: 05 iulie 2013, ora 10

Adresa la care se transmit ofertele: Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei EXCELSIOR, Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1

Locul ?i modul de ob?inere a documenta?iei de atribuire: documenta?ia de atribuire se poate ob?ine de la punctul de lucru al asocia?iei din Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1, sau se poate solicita printr-un email la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

Cursul de referin?? leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informa?ii suplimentare v? pute?i adresa la Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei EXCELSIOR, Arad, Bd. Revolu?iei nr. 91, ap 5 corp A, etaj 1, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,