Asociatia Excelsior are in implementare proiectul Transfrontalier X-Park HU -RO/1101/187/1.3.1.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsability of X-PARC SITE and can in no way reflect the views of the European Union. For more information please visit Development and Cooperation - EuropeAid and www.huro-cbc.eu
TIA TEAM GREEN
PDF Imprimare Email

VINO N ECHIPA VERDE!

Proiectul: Voluntariat pentru promovarea constituirii unei zone de agrement n Municipiul Arad - Canalul Mure?el

Proiectul finan?at prin programul Tineret n Ac?iune, reprezint? o ac?iune de voluntariat adresat? tinerilor ar?deni, pentru a-i implica n planificarea dezvolt?rii edilitare a ora?ului n care tr?iesc ?i studiaz?, respectiv pentru a g?si mpreun? cu ace?tia solu?iile cele mai potrivite pentru rezolvarea unor probleme de mediu, de asigurare a s?n?t??ii popula?iei, de educa?ie etc.

Cartierele Aradului sufer? datorit? lipsei de spa?ii verzi. mpreun? putem decide crearea de noi spa?ii verzi n municipiul nostru.

Cum s? transform?m o zon? insalubr?, pe care to?i ar?denii o ocolesc, ntr-un spa?iu potrivit pentru relaxare, joac? ?i sport?

O problem? important? a Municipiului Arad o reprezint? starea ecologic? a Canalului Mure?el. Acesta sufer? o poluare istoric?, sursa polu?rii fiind nc? inexplicat? complet de c?tre autorit??i, cunoscut? de to?i locuitorii riverani acestuia, datorit? mirosurilor pe care le eman? n special n sezonul cald. Pe lng? aspectul estetic nepl?cut, canalul poate reprezenta ?i un mediu propice dezvolt?rii unor agen?i patogeni, apropierea sa de Spitalul Jude?ean de Urgen?? Arad acutiznd aceast? problem?.

Proiectul nostru ?i propune s? aduc? n fa?a opiniei publice municipale situa?ia Canalului Mure?el, precum ?i s? imagineze o solu?ie ct mai benefic? comunit??ii locale, n special riveranilor. Locuitorii din preajma canalului vor fi intervieva?i ?i chestiona?i cu privire la posibilit??ile de relaxare, de petrecere a timpului liber, de mi?care n aer liber pe care le au n zon?, pentru a asigura s?n?tatea proprie ?i a familiei lor, precum ?i cu privire la solu?ia pe care o consider? cea mai potrivit? pentru salubrizare ?i amenajare.

n cadrul proiectului a fost preg?tit? o machet? a Canalului Mure?el, amenajat ca spa?iu verde, cu o pist? de alerg?ri de-a lungul s?u, n aval de Spitalul Jude?ean de Urgen?? Arad ?i pn? la ie?irea din zona de locuit. Propunerea realizat? prin proiect p?streaz? integritatea canalului, apa reprezentnd un element important care asigur? posibilit??i multiple de relaxare n complexele arhitecturale urbane.

V? invit?m s? participa?i la sondajul nostru de opinie cu privire la amenajarea Canalului Mure?el, pe pagina de web a asocia?iei, sau pe Facebook accesnd link-ul: https://www.facebook.com/pages/Team-Green/273056172831286