Posted

Campia Crișurilor

Denumire proiect: Elaborarea planului de management pentru ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile protejate conexe, Cod SMIS 36397

Dată începere proiect: 17.10.2012
Dată finalizare proiect: 30.06.2016
Valoare totală proiect: 2889124 lei

Obiectivele proiectului:

  1. Îmbunătăţirea statutului de conservare a 79 de specii si 6 habitate de importanţă comunitară, precum și a 86 de specii de păsări migratoare de pe teritoriul Complexului AP Crișuri, prin elaborarea strategiilor de conservare a acestora;
  2. Îmbunătăţirea statutului de conservare a tuturor speciilor şi habitatelor vizate de proiect din ariile protejate ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru și ariile naturale protejate conexe – ROSCI0048 Crișul Alb, ROSCI0231 Nădab – Socodor – Vărşad, ROSCI0350 Lunca Teuzului, 2.97 Rezervația de Soluri Sărăturate Socodor, 2.98 Arboretul Macea, VI.1. Pădurea Lunca – colonie de stârci, VI.2. Pădurea Socodor – colonie de stârci, prin elaborarea planului de management. (În continuare, ariile naturale protejate menționate în acest paragraf, care foc obiectul sau regiunea țintă a prezentului proiect, vor fi denumite ”Complexul AP Crișuri”);
  3. Creşterea capacităţii instituţionale de management a ariilor natuarale protejate preluate în custodie, prin achiziţia de echipamente;
  4. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind statutul ariei protejate şi conservarea naturii cu peste 20%, până la încheierea proiectului;
ro_RORomanian