Posted

Cenad, 101996

Titlul proiect: Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad – Cod SMIS 101996

Data începere proiect: 01.05.2017
Dată finalizare proiect: 30.04.2020 (prelungire cu AA până 31.12.2020)
Valoare totală proiect: 1,941,115.00 lei

Scopul proiectului este de a îmbunătății starea de conservare a speciilor și habitatelor de importanță conservativă din ariile naturale protejate ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad, precum și de a participa la dezvoltarea durabilă a regiunii și de a implica în activitatea de conservare comunitățile locale, prin elaborarea și aprobarea planurilor de management ale acestora și prin acțiuni de informare, conștientizare și consultare a comunităților locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1.Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a cel puțin 2 specii de mamifere de importanță conservativă de pe teritoriul ROSCI0287 Comloșu Mare, 1 habitat de importanță comunitară de pe teritoriul ROSCI0338 Pădurea Paniova și 2 specii de mamifere de importanță comunitară de pe teritoriul ROSCI0345 Pajiștea Cenad, prin studiul lor și elaborarea strategiilor de conservare a acestora, până în luna 26 a proiectului.

  1. Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a cel puțin 2 specii de mamifere de importanță conservativă de pe teritoriul ROSCI0287 Comloșu Mare, 1 habitat de importanță comunitară de pe teritoriul ROSCI0338 Pădurea Paniova și 2 specii de mamifere de importanță comunitară de pe teritoriul ROSCI0345 Pajiștea Cenad, prin elaborarea și aprobarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate, până la încheierea proiectului.
  2. Participarea la dezvoltarea durabilă a comunităților locale, prin studiul speciilor, al aspectelor socio-economice, al factorilor mediului abiotic și folosirea lor la stabilirea măsurilor de conservare a speciilor și habitatelor, precum și la elaborarea documentelor programatice pentru 7 UAT-uri – Cenad, Comloșu Mare, Ghizela, Saravale, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Secaș, în perioada de sustenabilitate a proiectului.
  3. Creșterea capacității instituționale de management a ariilor naturale protejate ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad pentru custode – Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei Excelsior, prin achiziția de echipamente specifice, până în luna 8 a proiectului.
  4. Creșterea gradului de conștientizare a populației privind starea de conservare a ariilor naturale protejate ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad și conservarea naturii în general, cu peste 20%, până la încheierea proiectului.

Descopera frumusetea Sitului Natura 2000 ROSPA0132 Munții Metaliferi și a ariilor protejate conexe vizitându-ne la pagina www.PajistileCenad.ro

ro_RORomanian