Fonduri europene

Interreg V-A România-Ungaria Programul Interreg V-A România-Ungaria va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuând finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.Programul, fiind unul de cooperare transfrontalieră, are câteva caracteristici: Principiul Beneficiarul lider de proiect Pentru […]

Interreg V-A România-Ungaria

Programul Interreg V-A România-Ungaria va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuând finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.
Programul, fiind unul de cooperare transfrontalieră, are câteva caracteristici:

  • Principiul Beneficiarul lider de proiect
  • Pentru fiecare proiect, una dintre instituțiile sau organizațiile partenere va fi nominalizată Beneficiar Lider (BL). Aceasta își va asuma responsabilitatea implementării proiectului. Fiecare parteneriat trebuie să cuprindă cel puțin doi parteneri, câte unul din fiecare țară parteneră in program, instituții sau organizații din aria eligibilă a programului.
  • Cooperarea
  • Beneficiarii vor coopera în elaborarea și implementarea proiectului. În plus, ei pot coopera în selectarea personalului și/sau finanțarea proiectului.
  • Caracterul și impactul transfrontalier
  • Acțiunile desfășurate în cadrul programului vor avea un puternic caracter transfrontalier. Aceste acțiuni vor fi relevante pentru zona de graniță și vor reflecta interesul ambelor țări. Proiectele elaborate trebuie să răspundă nevoilor comune din aria eligibilă și să rezolve problemele din perspectivă transfrontalieră.

Programul LIFE

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice. El se derulează din anul 1992 și a cofinanțat peste 5 500 de proiecte în întreaga UE și în țări terțe. Sunt în desfășurare, în permanență, aproximativ 1 100 de proiecte. Bugetul programului pentru perioada 2014–2020 este de 3,4 miliarde EUR în prețuri curente. În cadrul următorului buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021-2027, Comisia propune majorarea finanțării pentru programul LIFE cu aproape 60 %.

Programul Orizont Europa

În martie 2021, Comisia Europeană a adoptat primul plan strategic pentru Orizont Europa, noul program de cercetare și inovare al UE în valoare de 95,5 miliarde EUR în prețuri curente. Planul strategic reprezintă o noutate în cadrul programului Orizont Europa și stabilește orientările strategice pentru direcționarea investițiilor în primii patru ani ai programului. Acesta asigură faptul că acțiunile UE în materie de cercetare și inovare contribuie la prioritățile UE, printre care se numără o Europă verde și neutră din punct de vedere climatic, o Europă pregătită pentru era digitală și o economie în serviciul cetățenilor.

Total Page Visits: 1429 - Today Page Visits: 2
ro_RORomanian