Infrastructură verde

Infrastructura verde descrie toate elementele unei reţele de spaţii verzi aflate în conectivitate, care conservă valorile şi funcţiile ecosistemelor naturale şi aduc beneficii comunităţilor umane. Ea se compune din elemente naturale şi antropice, cum ar fi zonele (re)împădurite, podurile verzi, parcurile din zone urbane, acoperişurile şi pereţii înierbaţi, terenurile agricole cu valoare naturală ridicată sau […]

Infrastructura verde descrie toate elementele unei reţele de spaţii verzi aflate în conectivitate, care conservă valorile şi funcţiile ecosistemelor naturale şi aduc beneficii comunităţilor umane. Ea se compune din elemente naturale şi antropice, cum ar fi zonele (re)împădurite, podurile verzi, parcurile din zone urbane, acoperişurile şi pereţii înierbaţi, terenurile agricole cu valoare naturală ridicată sau pădurile cu valoare ridicată de conservare.

Rețeaua Natura 2000

În UE, infrastructura ecologică cuprinde drept pilon central rețeaua Natura 2000, precum și spațiile naturale și seminaturale din afara acestei rețele, cum ar fi parcurile, grădinile private, gardurile vii, zonele tampon de vegetație aflate de-a lungul râurilor sau peisajele agricole bogat structurate, caracterizate de anumite elemente și practici, plus elemente artificiale cum ar fi acoperișurile verzi, pereții verzi sau podurile ecologice și scările de pești. Beneficiile anuale ale serviciilor ecosistemice furnizate doar de rețeaua Natura 2000 au fost estimate la 300 de miliarde EUR în întreaga UE, beneficiile infrastructurii ecologice fiind cu mult mai mari.
Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.
Natura 2000 se administrează în baza principiilor unei dezvoltări durabile. Scopul acestei rețele este acela de a găsi soluții pentru a permite desfășurarea activităților economice simultan cu protejarea biodiversității in Europa, și nu acela de a interzice aceste activități.

Total Page Visits: 1264 - Today Page Visits: 2
ro_RORomanian