Invitație ofertare achiziție microbize

Nr. 344 / 08.04.2020 Invitatie depunere oferta REF: Achizitie microbuze Denumire proiect: ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380 Denumire contract: Achizitie microbuze Stimate domn / Stimată doamnă, Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia având ca obiect ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: […]

Nr. 344 / 08.04.2020

Invitatie depunere oferta

REF: Achizitie microbuze

Denumire proiect:  Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Denumire contract: Achizitie microbuze

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia având ca obiect ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Achizitie 3 microbuze, conform caietului de sarcini, la sediul beneficiarului, Arad

Tip şi durată contract: Contract de furnizare, 1 an

Criteriu de atribuire: ,, preţul cel mai mic”

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr 18, sau email ong@ongexcelsior.ro

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este atasata prezentei adrese. De asemenea, se poate obţine de la sediul asociaţiei din Arad, str Suceava nr. 18, sau se poate solicita printr-un email la ong@ongexcelsior.ro,

Depunerea ofertelor: in original, inclusiv formularele 1,2 si 3, la sediul beneficiarului, Arad, str. Suceava nr. 18, pana la data de 21 aprilie 2020, ora 11

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: – nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr. 18, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email ong@ongexcelsior.ro,

Resp achizitii, Preşedinte

Dragu Marian Pascu Cristian

CAIET DE SARCINI

pentru Achizitie microbuze

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior în cadrul proiectului ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380 doreşte să încheie procedura de achiziţie publică, procedura competitiva, criteriul de atribuire preţul cel mai mic, un contract de furnizare, conform caietului de sarcini.

Caiet de sarcini

Achizitorul invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului de furnizare pentru 3 microbuze cu urmatoarele caracteristici:

lungime exterioara: intre 5000 si 5500 mm

numar de locuri 8+1

cilindree intre 1900 si 2200 cm3

norma de poluare minim euro6

consum mixt intre 5,7 si 6,3

emisii CO2 (g/km) intre 150 si 170

ABS (Sistem antiblocare roti la franare) cu AFU (asistenta la franarea de urgenta) si EBD (repartitor electronic al fortei de franare)

Inchidere centralizata,telecomanda cu sistem antidemaraj si blocare automata in mers

Jante otel 16″

Airbag sofer + pasageri fata

Sistem de monitorizare presiune in pneuri

ESP (control dinamic al traiectoriei) adaptiv in functie de sarcina

Scut protectie de otel pentru motor

Faruri tehnologie LED

Oglinzi retrovizoare electrice si degivrante cu senzor de temperatura

Geamuri electrice fata

Scaun sofer reglaj longitudinal/inaltime

Computer de bord

Volan reglabil pe inaltime si profunzime

Aer conditionat pentru locurile fata, cu reglare manuala

Computer de bord cu afisajul temperaturii exterioare

Usa laterala dreapta culisanta, cu geam fix

Atelaj remorcare

Colantare cu un design personalizat pe o suprafata de minim 2400 cm2

Durata contractului este 1 an.

Produsele se vor livra in maxim 15 zile de la comanda efectuata de beneficiar.

Termenul de plata este maxim 45 de zile de la primirea facturii.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE / OFERTEI

Adresa unde se depun ofertele în original: mun. Arad, str. Suceava, nr. 18, jud. Arad.

Data limita de depunere: – 21 aprilie 2020

Ora limita: – ora 11

Ofertele se vor depune astfel: Propunerea financiara ( conform formularului de oferta si anexa la formular de oferta), declaratia privind evitarea conflictului de interese, precum si documentele solicitate se vor depune in plic inchis.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate.

Oferta trebuie semnata de ofertant sau de o persoana imputernicita de catre acesta.

Oferta care nu va respecta specificațiile minime din Caietul de sarcini va fi considerata neconformă.

Oferta financiară – preţul ofertei trebuie să fie în LEI, cu prezentarea TVA separat.

Plăţile în baza acestui contract vor fi efectuate în lei.

Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Poate fi retrasa, sau modificata numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea acesteia decat sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.

Ofertele depuse după data şi ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei:

1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea lucrărilor respectiv serviciilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine). Documentul va fi prezentat: în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”, semnat autorizat și ștampilat.

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunerea a ofertelor.

In cazul ofertantilor care nu sunt inregistrati la Registrul Comertului se vor depune copie CIF si actul constitutiv actualizat / echivalent.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Informatii administrative: Limba in care poate fi redactata oferta: limba romana

Toate rezultatele sau drepturile legate de proiect, inclusiv drepturile de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute prin implementarea sau ca rezultat al implementării contractului, cu excepția situațiilor în care astfel de drepturi există dinainte de contract, vor reprezenta proprietatea Asociatiei Excelsior.

Valoare estimata 373241 lei + TVA

Resp achizitii, Preşedinte

Dragu Marian Pascu Cristian

Formularele 1 si 2 Formular 3

ro_RORomanian