Posted

Munții Metaliferi, 102378

Titlul proiect: Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureş între Brănişca şi Ilia şi a planului de management pentru ROSPA0132 Munţii Metaliferi şi ariile naturale protejate conexe – Cod SMIS 102378

Data începere proiect: 01.09.2017
Dată finalizare proiect: 31.10.2020
Valoare totală proiect: 7,562,449.57 lei

Scopul proiectului este de a îmbunătății starea de conservare a speciilor și habitatelor de importanță conservativă din ariile naturale protejate ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe, precum și de a participa la dezvoltarea durabilă a regiunii și de a implica în activitatea de conservare a naturii comunitățile locale, prin elaborarea și aprobarea planului de management integrat al acestora și prin acțiuni de informare, conștientizare și consultare a comunităților locale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a cel puțin 15 specii de păsări de importanță conservativă din ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia, si a 72 specii și 11 habitat de importanță comunitară din ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe, prin studiul lor și elaborarea strategiilor de conservare a acestora, până în luna 26 a proiectului.
  2. Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a cel puțin 15 specii de păsări de importanță conservativă din ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia, și a 72 specii și 11 habitat de importanță comunitară din ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile naturale protejate conexe, prin elaborarea și aprobarea planurilor de management și regulamentele ariilor naturale protejate, până la încheierea proiectului.
  3. Participarea la dezvoltarea durabilă a comunităților locale, prin studiul speciilor, al aspectelor socio-economice, al factorilor mediului abiotic și folosirea lor la stabilirea măsurilor de conservare a speciilor și habitatelor, precum și la elaborarea documentelor programatice ale UAT-urilor, până în luna 26.
    4.Creșterea capacității instituționale de management a ariilor naturale protejate pentru autoritatea responsabilă, prin achiziția de echipamente specifice, până în luna a 8.
  4. Creșterea gradului de conștientizare a populației privind starea de conservare a ariilor naturale protejate și conservarea naturii în general, cu peste 20%, până la încheierea proiectului.

Descopera frumusetea Sitului Natura 2000 ROSPA0132 Munții Metaliferi și a ariilor protejate conexe vizitându-ne la pagina www.MuntiiMetaliferi.ro.

ro_RORomanian