Posted

Pădurea Neudorfului și Râul Mureș între Lipova și Păuliș

Denumire proiect: Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 Pădurea Neudorf și ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș – Cod SMIS 47492

Data începere proiect: 01.07.2013
Dată finalizare proiect: 30.06.2016
Valoare totală proiect: 726,450.00 lei

Obiectivele proiectului:
1. Îmbunătăţirea statutului de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară şi naţională din siturile Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş, prin elaborarea planurilor de management ale acestora şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea şi importanţa elaborării şi implementării planurilor de management;
2. Îmbunătăţirea statutului de conservare a 17 specii si 2 habitate de importanţă comunitară, de pe teritoriile ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş, prin elaborarea strategiilor de conservare a acestora;
3. Îmbunătăţirea statutului de conservare a tuturor speciilor şi habitatelor vizate de proiect din ariile naturale protejate ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş, prin elaborarea planurilor de management;
4. Conştientizarea populaţiei privind statutul ariilor protejate şi conservarea naturii,

ro_RORomanian