Schimbări climatice

Ultimele date științifice arată că globul pământesc se încălzeşte, clima se modifică, iar fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente: inundațiile, seceta, creşterea temperaturilor medii la nivel global, creşterea nivelului mării şi micşorarea calotei glaciare – toate sunt semne ale schimbărilor climatice.Cauza principală a schimbărilor climatice o reprezintă creșterea emisiilor de gaze cu efect de […]

Ultimele date științifice arată că globul pământesc se încălzeşte, clima se modifică, iar fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente: inundațiile, seceta, creşterea temperaturilor medii la nivel global, creşterea nivelului mării şi micşorarea calotei glaciare – toate sunt semne ale schimbărilor climatice.
Cauza principală a schimbărilor climatice o reprezintă creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru a combate această cauză reducerea emisiilor a devenit o prioritate pentru toate statele lumii.

Strategia Națională privind Schimbările Climatice

Ca Stat Membru al Uniunii Europene, România s-a implicat în mod responsabil în acest efort internațional. Prin natura activității sale, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice joacă un rol important în îndeplinirea obligațiilor asumate. Concepută ca punct de pornire în această misiune, Strategia Națională privind Schimbările Climatice oferă suportul, viziunea și reperele viitoarelor acțiuni concrete. Documentul a fost promovat prin HG nr. 529/2013 și publicat în Monitorul Oficial din Iulie, 2013.
Conform celor stabilite la nivelul UE, fiecare Stat Membru trebuie să aloce 20% din viitoarele fonduri structurale şi de investiţii ale UE (FESI 2014 – 2020) proiectelor şi acţiunilor cu relevanţă climatică, fie că vorbim de sectorul industrial, agricol, urban, silvic sau transporturi.
În toamna anului 2015, Strategia Naţională privind Schimbările Climatice a fost extinsă, astfel încât, până în 2050, să acopere un orizont mai larg, păstrînd însă două referenţiale majore: 2020 şi 2030.
• Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 – Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse.
• Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 – Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Total Page Visits: 683 - Today Page Visits: 1
ro_RORomanian