Posted

X-PARC, HURO/1101/187

Nume proiect: Dezvoltarea unui Centru Transfrontalier de Resurse pentru Arii Protejate X-PARC
HURO/1101/187/1.3.1(Lider proiect)

Dată începere proiect: 01.11.2012
Dată finalizare proiect: 30.08.2016
Valoare totală proiect: 479,809.00 euro

Obiectivele proiectului:
Dezvoltarea unui centru de resurse care va avea următoarele obiective:

 • Contribuie la conservarea biodiversității în județele Arad și Timiș;
 • Contribuie la buna gestionare a ariilor naturale protejate din cele două județe;
 • Oferă informații și asigură training custozilor și administratorilor de arii protejate;
 • Asigură consultanță publicului și societăților comerciale interesate de a investi și iniția activități economice în arii protejate;
 • Dezvoltă și implementează programe de educație ecologică a copiilor și tinerilor;
 • Dezvoltă și implementează programe de pregătire a elevilor și studenților în domeniile ecologie, dezvoltare durabilă, utilizarea durabilă a resurselor naturale, conservarea biodiversității;
 • Contribuie la dezvoltarea instituțională a societății civile cu activitate în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile;
 • Participă la dezvoltarea sistemului reglementativ de mediu, la nivel local și regional;
 • Participă la luarea deciziilor privind dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructură cu impact transfrontalier de mediu, prin participarea și promovarea consultărilor publice desfășurate pentru reglementarea acestora.

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

 • Dezvoltarea și dotarea Centrului X-PARC Gyula;
 • Achiziția și dotarea spațiului necesar pentru Centrul X-PARC Békéscsaba;
 • Dezvoltarea unei baze de date privind resursele de mediu din regiune;
 • Realizarea și promovarea on-line a unui dicționar de mediu trilingv, român-maghiar-englez;
 • Desfășurarea unor stagii de pregătire pentru administratorii de arii protejate;
 • Stagii de educație-ecologică cu copii și tineri;
 • Acordarea de consultanță privind resursele de mediu din regiune tuturor celor interesați;
 • Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea instituțională a ONG-urilor de mediu din regiune;
 • Organizarea unor conferințe pentru promovarea proiectului și a centrelor X-PARC.

Descopera detaliile acestui proiect vizitîndu-ne la pagina http://www.x-parc.ro/index.php/ro/documente

ro_RORomanian